Sök bostad eller innehåll

Tips & nyheter

Mäklarstatistik: Trendbrott på bostadsrättsmarknaden

De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar på stigande priser på bostadsrätter de senaste månaderna. Trenden med stigande bostadsrättspriser bekräftas därmed. Nu känner vi även av en tydlig beteendeförändring i Stockholm, en marknad som brukar gå i bräschen, kommenterar Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

Senaste statistiken från Mäklarstatistik visar att bostadsrättspriserna i Riket stigit med 2 % den senaste månaden medan villapriserna gått ner 1 %. På tre månaders sikt har bostadsrättspriserna stigit med 3 % medan villapriserna gått ner med 1 %.

Ta del av fullständig statistik på www.maklarstatisk.se

"Vi kan nu prata om ett trendbrott på bostadsrättsmarknaden, både utifrån siffrorna och i hur säljare och köpare agerar. Framförallt ser vi nu en beteendeförändring i Stockholm med fler visningsdeltagare, snabbare affärer och fler budgivningar. Tydligast är det i Stockholms innerstad som brukar vara föregångare när det gäller förändringar på marknaden. Men vi kan även se samma tendenser i Göteborg och Malmö." Säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

"Villapriserna fortsätter svagt neråt. Sannolikt beror det på att villamarknaden är mer trögrörlig och förändringar kommer senare än för bostadsrätter." Fortsätter Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

Stockholm – Tydlig prisökning på bostadsrätter

De senaste siffrorna visar på svagt men tydligt stigande bostadsrättspriser i Stockholmsområdet de senaste månaderna. Villapriserna går däremot ner 1 % den senaste månaden och har legat stilla på tre månaders sikt.

"Vi har förstått att marknaden har lossnat ordentligt i innerstaden. Även i Bromma ser vi vissa tendenser även om det inte är lika tydligt. Det kommer aningen fler på visningarna och vi ser ett större intresse än i våras. Det beror bland annat på att säljarna har anpassat sina förväntningar till gällande marknad i högre uträckning." Säger villamäklaren Pär Gunnarsson på Fastighetsbyrån i Bromma.

"På Södermalm märker vi av en förändring på bostadsmarknaden. Utbudet är lågt i jämförelse med samma period förra året och vi märker av ett ökat intresse för många bostäder. Det mesta som har visats i september har förmedlats på en till två veckor och en del säljs också innan annonserad visning." säger Pia-Lotta Svensson, bostadsrättsmäklare på Fastighetsbyrån Södermalm.

Göteborg – Stabilisering på marknaden

De senaste månaderna har villapriserna i Göteborgsområdet sjunkit något. Bostadsrättspriserna har däremot stigit svagt med undantag av centrala Göteborg där priserna stått still den senaste månaden.

"I Göteborg fortsätter det i samma riktning som föregående två månader. Det är försiktigt positivt och marknaden stabiliserar sig. Det visar sig även i statistiken där bostadsrätter går svagt uppåt och villor står nästan stilla. Intresset att gå på visning håller i sig."Säger Robert Laigar, mäklare på Fastighetsbyrån i Örgryte.

Malmö – Fler försöker köpa innan visning

I Malmö-området så har priserna på bostadsrätter stigit något den senaste månaden – och relativt kraftig på tre månaders sikt. Villapriserna i Stormalmö har däremot sjunkit den senaste månaden och stått still den senaste tremånadersperioden.

"I Malmö ligger utbud på bostadsrätter och villa kvar på ungefär samma nivå som föregående månad. Antalet spekulanter på visningarna har ökat något senaste två veckorna och försök att göra snabba avslut har blivit vanligare. Siffrorna stämmer överens med känslan om svag prisuppgång." Säger Maria Tillgren, mäklare på Fastighetsbyrån Malmö


Anmäl dig till Fastighetsbyråns nyhetsbrev
E-postadress
 

Genom att använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.