Sök bostad eller innehåll

Student

Energideklaration

Nästan 40 procent av den totala energianvändningen i Sverige går till våra bostäder. Där finns det mycket att spara – både för miljöns och din plånboks skull. Från den 1 januari 2009 måste därför så gott som alla byggander energideklareras innan försäljning.

Lagen om energideklaration för byggnader omfattar såväl småhus som byggnader som upplåts med bostadsrätt och syftar till att minska vårt energibehov. Energideklarationen ger en klar bild av byggnadens energiprestanda* med referensvärden från byggnader med samma förutsättningar. Finns det sätt som minskar energibehovet kommer en åtgärdsplan peka på lämpliga förändringar som är lönsamma att utföra och som inte försämrar inomhusmiljön. En energideklaration är giltig i 10 år.

För dig som ska sälja ditt hus
Du som säljare ansvarar för att det finns en giltig energideklaration innan försäljningen av huset. Du ska se till att uppgift om bostadens energiprestanda finns med i annonsering. Energideklarationen ska visas upp för spekulanterna och överlämnas till den slutgiltige köparen.

För dig som ska sälja din bostadsrätt
Bostadsrättsföreningen ansvarar för att det alltid finns en giltig energideklaration för byggnaden och att den finns information om det på en väl synlig plats i byggnaden. Den senast upprättade energideklarationen för föreningens byggnad finns även hos Boverket.
Du som säljare av en bostadsrätt ansvarar för att uppgifter om byggnadens energiprestanda finns med vid annonsering och att energideklarationen visas upp för spekulanterna och överlämnas till den slutgiltige köparen.

Fastighetsbyrån hjälper dig med:
Att inhämta aktuell energideklaration för byggnaden eller anlita ett företag godkänt att utföra energideklarationer.
Att annonsera energiprestandan.
Att visa upp energideklarationen för spekulanter och överlämna den till köparen.

* Energiprestanda är ett mått på hur väl en byggnad använder energi och mäts i den mängd energi som behöver användas i en byggnad för att uppfylla de behov som är knutna till ett normalt bruk av byggnaden under ett år. Energiprestandan anges i kWh per år och kvadratmeter byggnadsyta som är avsedd att värmas upp till mer än 10°C. Ett lägre värde på "energiprestandan" betecknar således en mer energieffektiv byggnad.

Genom att använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.