Sök bostad eller innehåll

Student

Köpekontrakt

För att ett köp av fastighet, tomträtt eller bostadsrätt ska bli giltigt finns vissa krav. Det viktigaste är att ett köp blir gällande först när samtliga säljare och köpare undertecknat köpekontraktet. När ett köp kommit till stånd är detta bindande för bägge parter.

Villkor
För fastigheter och tomträtter gäller att villkor för köpet måste tas in i köpekontraktet för att de ska gälla. En vanlig situation är att köparen vill sätta som villkor för köpet att han beviljas lån för att kunna finansiera köpet. Andra villkor som kan förekomma är att köparen får överta vissa lån, att han får sin gamla bostad såld eller att han får låta en fackman besiktiga fastigheten.

Fast och lös egendom
Köparen ska kunna räkna med att egendomen har kvar det utseende och de funktioner som fanns när den visades. Därför ska byggnadstillbehör, som till exempel en diskmaskin, stå kvar i huset om inget annat har avtalats mellan dig och köparen. Det bästa är dock att skriva in det i kontraktet så att det inte råder några oklarheter. Man skiljer på fast och lös egendom, och på byggnadstillbehör och fastighetstillbehör.
Läs mer om fast och lös egendom

Handpenning
Handpenningen betalas av köparen i samband med kontraktsskrivningen, som en markering av att köparen har för avsikt att genomföra köpet och flytta in. Normalt är handpenningen 10 % av köpesumman.

Köpebrev
Man ska inte förväxla köpekontrakt och köpebrev. Köpekontraktet skrivs när du och köparen kommit överens om att genomföra köpet och till vilket pris. Där står eventuella villkor för köpet som kan hävas om de inte uppfylls. Köpebrevet skrivs när hela affären är klar och bekräftar dels att köpet har genomförts enligt villkoren i köpekontraktet, dels att hela köpeskillingen är betald. Köpebrevet innehåller normalt inga villkor.

Betalningen
Den slutliga betalningen sker oftast på tillträdesdagen, samtidigt som säljaren lämnar över alla nycklar till bostaden. Vanligtvis träffas parterna hos mäklaren eller på banken för att slutföra köpet. Då förs även de befintliga lånen över till köparen, om han har valt att ta över dem. Annars löser säljaren dem, om det inte är gjort tidigare.

Likvidavräkning
Likvidavräkning är en avstämning av slutbetalningen till säljaren. Avräkningen sker oftast i samband med tillträdesdagen. I likvidavräkningen finns alla uppgifter som rör betalningen, lån som ska lösas, ränta på lån som säljaren ska stå för fram till tillträdesdagen och så vidare.

Genom att använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.