Sök bostad eller innehåll

Student

Säljarens ansvar

 

Som säljare har du inte någon laglig skyldighet att upplysa om fastighetens fel och brister. Du kan dock bli ersättningsskyldig för så kallade dolda fel upp till tio år efter försäljningen, om en domstol anser att fastigheten var i betydligt sämre skick än vad köparen haft anledning att räkna med.

Dessutom kan du bli skadeståndsskyldig om domstolen anser att du kände till eller borde ha känt till felet redan då du sålde fastigheten. Detta följer av köparens rätt till skadestånd på grund av säljarens försummelse.

Fastighetens skick
Lagen förutsätter att köparen gör en noggrann och ingående undersökning av den fastighet han tänker köpa. Många gånger kan det vara lämpligt att köparen tar hjälp av en fackman. Detta är något som du som säljare bör ha full förståelse för.

En av mäklarens uppgifter är att uppmana dig att lämna information om de fel och brister som du känner till. Syftet med detta är naturligtvis dels att komma så rätt som möjligt i prisdiskussionerna, dels att undvika att diskussioner om fastighetens skick uppstår i efterhand.

Genom att använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.