För att ett köp av en bostad ska bli bindande krävs att vissa krav är uppfyllda enligt Jordabalken. Det viktigaste kravet är att köpet blir gällande först när samtliga säljare och köpare har undertecknat köpekontraktet. Ett muntligt eller skriftligt löfte att sälja, eller anbud att köpa, är inte bindande.

Händer i detta steg

  •  Avtalsdokument förbereds.

  • Vid kontraktsskrivningen går vi igenom handlingarna så att alla är trygga med innebörden.

Köpekontrakt/Överlåtelseavtalet

Bostadsrätter och fastigheter skiljer sig åt till vissa delar avseende det dokument som överför ägandet av objektet; t ex benämns dokumenten olika – för bostadsrätter används överlåtelseavtal och för fastigheter används köpekontrakt. Här hittar du viktig information om båda dokumenten.
Läs mer