Sök bostad eller innehåll

Sälja bostad

Fel i fastighet - vem ansvarar?

Utgångspunkten är att fastigheten köps och säljs i det skick den faktiskt är på kontraktsdagen. De faktiska fel som säljaren normalt kan bli ansvarig för är så kallade dolda fel. Säljaren ansvarar för dolt fel i 10 år.

Dolda fel är fel som köparen inte upptäckt, inte borde ha upptäckt, eller inte borde ha förväntat sig med hänsyn till fastighetens ålder, pris och övriga skick. Säljaren ansvarar också för sina garantier och sådant man lovat. Dessutom ansvarar säljaren för om skicket försämras på grund av oaktsamhet eller olyckshändelse mellan köpekontraktet och tillträdet. Däremot kan inte säljaren hållas ansvarig för normalt slitage och åldersrelaterade fel. 

Det är inte ovanligt att köpare och säljare har olika syn på samma sak då uppstår ofta diskussion mellan köparen och säljaren om vem som ska bekosta ett fel som upptäckts på fastigheten. Om parterna inte kan enas om saken ger jordabalkens felregler vägledning.

Först har man att avgöra om felet hade kunnat upptäckas vid en noggrann undersökning innan köpet. Görs bedömningen att köparen inte kunnat upptäcka felet, och inte heller haft anledning att förvänta sig ett sådant fel, så kan det vara tal om ett dolt fel. För att vara ett dolt fel så krävs det också att det dolda felet kan antas ha påverkat fastighetens marknadsvärde om felet hade varit känt innan köpet. Därför är ett dolt fel ofta av större karaktär. Uppfylls dessa två förutsättningar har köparen sannolikt rätt till ersättning från säljaren. 

Genom att använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.