Sök bostad eller innehåll

Om oss

Samhällsansvar

Fastighetsbyrån är Sveriges största mäklarföretag och förmedlar årligen cirka 44 000 bostäder. Det vill vi göra på ett så engagerat och ansvarfullt sätt som möjligt – med nöjda köpare, säljare och spekulanter. Men vi vill även ta ett steg längre för ett humant och hållbart samhälle.

Ett tryggt hem för alla
Vi på Fastighetsbyrån förmedlar bostäder. Dagligen träffar vi människor som säljer och köper bostäder. Oftast är det en process som förknippas med glädje, hopp och framtidstro. Men långt ifrån alla har förmånen att kunna välja var och hur de ska bo.

Olika typer av utsatthet gör att alla inte har en plats som de kan kalla ett hem. Personer som på grund av till exempel fattigdom, missbruk eller krig saknar det som alla borde ha rätt till – ett eget tak över huvudet. Och alla som har tak över huvudet känner inte en trygghet. Våld i hemmet gör att vissa tycker att den egna bostaden är den värsta platsen i deras liv. Därför vill vi bidra till att fler människor får ett tryggt hem att gå till. Det gör vi främst genom att stödja SOS Barnbyar, Sveriges Stadsmissioner och BRIS.

SOS barnbyar
Att ha en dörr att stänga om sig, och en plats att kalla hem är något vi tar för givet, men som miljontals barn runt om i världen saknar.

SOS Barnbyar arbetar för varje barns rätt till ett hem, en familj och en trygg och kärleksfull uppväxt. SOS Barnbyar finns i 134 länder och kärnverksamheten är de 550 barnbyarna. Barn som har förlorat allt får genom barnbyarna en familj, en barnbymamma och syskon. De får den livsviktiga trygghet som alla barn behöver. Biologiska syskon hålls alltid ihop och får växa upp tillsammans. SOS Barnbyar arbetar även förebyggande med familjestärkande program för att barn inte ska behöva bli övergivna.

Fastighetsbyråns bidrag går till utvalda projekt runt om i världen där behovet är som störst just nu.


Sveriges Stadsmissioner
I Sverige finns det idag många som saknar ett eget hem. De senaste siffrorna, från 2011,  talar om 35 000 hemlösa, varav cirka 4 500 är akut hemlösa. Det vill säga personer som saknar tak över huvudet, som sover ute, på campingplatser eller ibland, när de får plats, på härbärgen. Och situationen har blivit avsevärt värre sedan 2011.

Stora grupper av människor är helt utestängda från dagens bostadsmarknad och bostadsbristen är en av vår tids största utmaningar. Sveriges Stadsmissioner arbetar för människor som lever i utsatthet och utanförskap. Organisationerna runt om i landet arbetar bland annat för att kraftigt minska hemlösheten och stödja de som är hemlösa. Majoriteten av alla insatser handlar om att tillgodose utsatta personers basbehov. Att bjuda en hemlös på en måltid, en sängplats om natten eller möjlighet att ta en dusch.

Fastighetsbyråns bidrag till Sveriges Stadsmissioner riktas direkt till deras verksamheter för hemlösa, bland annat dagverksamhet och natthärbergen.


BRIS
Enligt både barnkonventionen och svensk lag har alla barn rätt till en trygg uppväxt fri från våld. Hemmet ska vara en plats att vila och växa i, utan rädsla för att någon ska göra en illa. Men så är det inte för alla. Bris har varje år ca 25 000 kontakter med barn och unga, bland annat med de som berättar att de utsätts för våld och vittnar om att hemmet inte är en trygg plats.

Bris arbete kretsar kring stöd och förbättrade rättigheter för barn och unga. Bris ger stöd, råd och information och barn och unga kan ta kontakt med organisationen genom mejl, chatt eller telefon.

Hur barn mår i sin hemmamiljö är ett av Bris fokusområden och Fastighetsbyråns bidrag går till att möjliggöra att hålla stödverksamheten öppen 365 dagar om året.

 

Genom att använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.