Sök bostad eller innehåll

Köpa bostad

Energideklaration

Nästan 40 procent av den totala energianvändningen i Sverige går till våra bostäder. Där finns det mycket att spara – både för miljöns och din plånboks skull. Från den 1 januari 2009 måste därför så gott som alla byggander energideklareras innan försäljning.

Lagen om energideklaration för byggnader omfattar såväl småhus som byggnader som upplåts med bostadsrätt. För dig som köpare betyder det att du får byggnadens energiprestanda* redovisad med referensvärden från byggnader med samma förutsättningar. Finns det sätt som minskar energibehovet kommer en åtgärdsplan peka på lämpliga förändringar som är lönsamma att utföra och som inte försämrar inomhusmiljön. En energideklaration är giltig i 10 år.

För dig som ska köpa bostadsrätt
Bostadsrättsföreningen ansvarar för att det alltid finns en giltig energideklaration för byggnaden och att den finns information om det på en väl synlig plats i byggnaden. Den senast upprättade energideklarationen för föreningens byggnad finns även hos Boverket.

Om det finns en energideklaration ska säljaren se till att uppgift om byggnadens energiprestanda finns med i annonsering. Säljaren ska även se till att energideklarationen visas upp för spekulanterna och överlämnas till den slutgiltige köparen.

För dig som ska köpa hus
Det är säljarens ansvar att det finns en giltig energideklaration innan försäljning av huset. Om det finns en enenergideklaration ska säljaren även se till att uppgift om bostadens energiprestanda finns med i annonsering. Energideklarationen ska visas upp för spekulanter och överlämnas till den slutgiltige köparen.

Vi på Fastighetsbyrån hjälper dig gärna om du vill veta mer om byte av värmekälla eller något annat. Vissa förändringar ger bättre resultat än andra – såväl för hushållsekonomin som för miljön.

* Energiprestanda är ett mått på hur väl en byggnad använder energi och mäts i den mängd energi som behöver användas i en byggnad för att uppfylla de behov som är knutna till ett normalt bruk av byggnaden under ett år. Energiprestandan anges i kWh per år och kvadratmeter byggnadsyta som är avsedd att värmas upp till mer än 10°C. Ett lägre värde på "energiprestandan" betecknar således en mer energieffektiv byggnad.

Genom att använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.