Sök bostad eller innehåll

Köpa bostad

Besiktigat hus

Många av de villor och fritidshus vi säljer är besiktigade, det ger dig som köpare en extra trygghet eftersom du vet att fastigheten är genomgången av en fackman. Att huset besiktigas tidigt är skönt både för köpare och säljare. Ingen av er tjänar på att eventuella fel upptäcks först när du flyttat in i din nya bostad.

När du blir intresserad av ett hus med "Besiktigad-stämpel" hos Fastighetsbyrån vet du att fastighetens bostadsbyggnad är professionellt besiktigad samt att säljaren har för avsikt att teckna en så kallad dolda fel-försäkring. Du kan lita på att besiktningen är fördjupad och objektivt utförd av en opartisk besiktningsman. Besiktningen gör att du som köpare har ett bättre underlag för att fatta beslut om du vill köpa eller inte. Som slutgiltig köpare har du möjlighet att få en kostnadsfri genomgång av protokollet per telefon med besiktningsmannen. Vill du ha en genomgång på plats i huset kan du få det mot en mindre kostnad.

Vissa delar av bostaden omfattas inte av besiktningen, dessa delar omfattas ändå av din undersökningsplikt. Självklart har du som spekulant rätt att göra en egen besiktning med en egen anlitad besiktningsman.

Följande omfattas inte av besiktningen:
Det som finns utanför bostadsbyggnaden såsom avloppsanläggning, altan m.m. Värmepanna och maskinell utrustning. Radon och asbest. Vattnets kvantitet och kvalitet.

Dock görs en okulär bedömning av följande:
El-, ventilations-, värme-, vatten- och sanitetsinstallationer. Skorsten och eldstäder.

Att notera: Om säljaren valt att teckna dolda fel-försäkringen i paketet Besiktning med Dolda fel-försäkring, omfattar försäkringen även krav på vissa delar av byggnaden som inte fullt ut omfattas av besiktningen.

Läs mer i vårt produktblad om Besiktigad fastighet till salu (pdf)

Genom att använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.