Sök bostad eller innehåll

Köpa bostad

Budgivning - Frågor och svar

Här kan du läsa några vanliga frågor och svar om budgivning.

Måste det bli budgivning?
Det är alltid säljaren som bestämmer om bostaden ska säljas till högstbjudande eller inte. Föredrar säljaren att sätta ett acceptpris, det vill säga ett pris som säljaren har för avsikt att sälja bostaden till, så gör vi naturligtvis det. Det framgår i så fall tydligt i bostadsannonsen.

Vad innebär utgångspriset?
Utgångspriset i våra bostadsannonser speglar ett uppskattat marknadsvärde. Det slutgiltiga priset kan dock skilja sig en hel del från det, beroende på efterfrågan och intresse. Det kan bli såväl högre som lägre.

Vem får delta i en budgivning?
Alla som har anmält till mäklaren att man är spekulant på den aktuella bostaden.

Vem representerar mäklaren?
Mäklarens roll är att vara en opartisk länk mellan säljaren och spekulanterna. Mäklaren får därför inte vara ombud för någon av dem utan ska hjälpa båda parter. 

Finns det bestämda regler för budgivningen?
Nej, budgivningen är inte reglerad i lag. Budgivningen kan ske på många olika sätt. Ofta uppstår en budgivning spontant när det finns flera spekulanter på en bostad.

Vem bestämmer över budgivningen?
Säljaren bestämmer i samråd med mäklaren om det ska vara budgivning och hur den ska gå till. Säljaren är aldrig juridiskt bunden av några överenskommelser beträffande budgivningen, utan kan när som helst ändra formerna för budgivningen eller helt avbryta den.

Vem upplyser mig om budgivningen?
Mäklaren informerar spekulanterna om hur budgivningen kommer att gå till. Alla har rätt att få veta vilka förutsättningar som gäller och att få sakliga och korrekta uppgifter. Om säljaren har ställt upp vissa villkor för försäljningen, ska mäklaren informera spekulanterna om dessa. 

Vad innebär öppen budgivning?
Vid en öppen budgivning lämnas bud till mäklaren, som löpande redovisar högsta budet till säljaren och till samtliga spekulanter. Spekulanterna får då möjlighet att bjuda över varandra.

Vad innebär sluten budgivning?
Vid en sluten budgivning får spekulanterna en viss tid på sig att lämna sina bud, vanligtvis skriftligen. Mäklaren redovisar buden till säljaren. Spekulanterna informeras inte om varandras bud.

Får den som lägger högst bud automatiskt köpa?
Nej, det är säljaren som bestämmer till vem han eller hon vill sälja och till vilket pris. Säljaren är inte heller juridiskt bunden att sälja till det pris som har angetts i en annons eller på annat sätt under försäljningen.

Kan en spekulant lämna bud med särskilda förbehåll?
Ja, en spekulant kan förena priset med olika villkor i sitt bud.

Måste jag köpa när jag lämnat bud?
Nej, den som lämnar ett bud är inte juridiskt bunden att stå kvar vid det – inte ens om det lämnats skriftligen.

Kan säljaren ångra sig?
Ja, innan dess att ett köpekontrakt har skrivits på, kan säljaren avbryta en påbörjad försäljning när som helst. Det gäller även om han eller hon tagit hjälp av en mäklare.

Kan mäklaren lova någon att få köpa?
Nej, mäklaren får inte fatta egna beslut i fråga om försäljningen. Mäklaren ska göra klart för spekulanterna att det är säljaren som bestämmer. Mäklaren får dock ge säljaren sakliga råd i valet mellan olika spekulanter.

Hur får säljaren veta mitt bud?
Mäklaren måste alltid ta emot och vidarebefordra alla bud till säljaren, tills dess att ett köpekontrakt är undertecknat av säljaren och köparen – även om buden inte lämnas på det sätt som bestämts. Det är bara säljaren som kan besluta om ett bud av någon anledning ska väljas bort, det kan inte mäklaren göra.

Kan jag höja mitt bud senare?
Eftersom det är säljaren som helt bestämmer över budgivningen har en spekulant ingen självklar rätt att få bjuda över någon annans bud. Men oftast ligger det i säljarens intresse att de olika spekulanterna tillåts höja sina bud.

Kan vem som helst ge ett bud muntligt eller skriftligt?
Ja, men mäklaren och säljaren kan kräva att budet preciseras till ett bestämt belopp.

Får de andra budgivarna veta vem jag är?
Nej, en spekulant har inte rätt att få veta vilka de övriga budgivarna är, vilka bud de har lämnat eller vilka villkor som diskuterats med andra spekulanter.

Får jag veta mer när köpet är avslutat?
Nej, en spekulant har inte rätt att få annan information än att han eller hon inte fått köpa. Men om du känner osäkerhet och har frågor efter en avslutad budgivning, kan du vända dig till Fastighetsbyråns kundombudsman som i efterhand kan kontrollera budhistoriken.

Hur gör jag för att komma i kontakt med Fastighetsbyråns granskningsman?
Om du känner att din budgivning väckte frågor som du vill ha svar på, ring vår kundombudsman på: 08-54 54 55 20 eller maila: kundombudsman@fastighetsbyran.se 

Genom att använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.